در همین ارتباط می توانید مقاله طراحی بهینه پروانه های سری B را نیز از اینجا دریافت نمایید.