گزارش طراحی جزئیات
دومین دوره مسابقات زیردریاییهای کنترل از راه دور و هوشمند


 سایت مسابقات جهت ارتقاء دانش و مطالعات علمی محققان و علاقه مندان گزارش دو تیم برتر مرحله طراحی جزئیات این دوره از مسابقات را منتشر کرده است. ...