تبلیغات
یک دریا - مطالب کتاب انگلیسی

کتاب اصول مهندسی کشتی سازی - جلد1

Principle of Naval Architecture .1

این کتاب یکی از مراجع اصلی در رشته مهندسی کشتی سازی می باشد که توسط انجمن مهندسی کشتی سازی آمریکا (SNAME) منتشر شده است. جلد اول کتاب به مباحث پایداری و استحکام کشتی می پردازد و مطالب آن عبارتند از: هندسه بدنه کشتی، تعادل ایستایی، تقسیم بندی انبارها و پایداری در حالت آبگرفتکی و استحکام سازه ای.

دانلود از: 4shared | mediafire

یکشنبه 7 اسفند 1390

کتاب هیدرودینامیک عملی کشتی

Add Image
Practical Ship Hydrodynamics
Volker Bertram

کتاب جامعی درباره کاربرد روشهای عددی در هیدرو دینامیک کشتی است. کتاب مشتمل بر موضوعات زیر است: معرفی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، طراحی پروانه، تخمین مقاومت و قدرت لازم برای رانش کشتی، قابلیت دریانوردی و مانور و استفاده از روشهای عددی برای محاسبه مقاومت.لینکهای مشابه:

یکشنبه 7 اسفند 1390

کتاب مقدمه ای بر مهندسی کشتی سازی

 Introduction to Naval Architecture - 2013

Tupper

کتاب جامعی که سعی کرده با بیان ساده و مثال به همه موضوعات مهم در طراحی کشتی بپردازد. موضوعات مطرح شده در کتاب عبارتند از: تعاریف ابعاد و قوانین حاکم بر کشتی، محاسبات عددی برای محاسبه مقدار سطح، حجم و ممانها، شناوری، امواج دریا، قابلیت دریانوردی کشتی، استحکام سازه ای، مقاومت بدنه و محاسبه توان لازم برای حرکت، طراحی پروانه، مانور، بررسی ارتعاشات کشتی و پروسه طراحی.

دانلود ویرایش 2004 از: [1] , [2]
دانلود ویرایش 2013 از: [1] , [2] , [3]
یکشنبه 7 اسفند 1390

کتاب ساختمان کشتی

Add ImageShip Construction
J AYRES

کتاب به معرفی صنعت کشتی سازی، فرآیند ساخت و معرفی اجزاء ساختمان کشتی می پردازد. فصل بندی کتاب بصورت زیر است: معرفی انواع کشتی ها و تقسیم بندی آن، بررسی فولاد و آلومینیوم مصرفی در صنعت کشتی سازی، تنشهای ایجاد شده و استحکام سازه ای در کشتی، جوشکاری و برشکاری، فرآیند کار در کارخانه کشتی سازی، معرفی اجزاء سازه ای در ساختمان کشتی، تجهیزات سازه ای و قوانین بین المللی.

دانلود از: لینک مستقیم | 4shared

برچسب ها: ساختمان کشتی،
یکشنبه 7 اسفند 1390

کتاب اصول تئوری کشتی - جلد2

Basic Ship Theory - Vol.2
Rawson - Tupper


مباحث این کتاب در ادامه جلد اول شامل مطالب زیر می باشد: دینامیک سیالات و انواع مقاومت ایجاد شده در حرکت، قدرت رانش، پروانه و انواع آن، تست مدل بدنه و پروانه، بررسی حرکات کشتی در امواج منظم و نا منظم، قابلیت دریانوردی و معیارهای ارزیابی آن، قابلیت مانور و مباحث آن در طراحی سکان و کنترل کشتی، ماشین آلات و تجهیزات کشتی، پارامترهای طراحی کشتی و معرفی انواع کشتیها

دانلود از: لینک مستقیمmediafire | 4shared

یکشنبه 7 اسفند 1390

کتاب اصول تئوری کشتی - جلد1

Basic Ship Theory - Vol.1
Rawson - Tupper

یکی از کتابهای مرجع در مهندسی کشتی سازی می باشد. کتاب در دو جلد همه مباحث پایه در مهندسی کشتی سازی را مطرح نموده است. جلد اول شامل مباحث زیر است: شناوری و تریم، ارزیابی تعادل و پایداری، ایمنی وجان در دریا، استحکام سازه ای تیر و ورق و طراحی بر اساس قوانین موسسات رده بندی، آب اندازی و از آب گیری کشتی، عوامل محیطی داخلی و خارجی موثر بر کشتی مانند موج، باد، ارتعاشات، نور و فاکتورهای انسانی و غیره.

دانلود از: لینک مستقیم | scribd | 4shared


یکشنبه 7 اسفند 1390

کتاب تئوری و طراحی شناور بالشتک هوایی

Theory Add Imageand Design of Air Cushion Craft
Yun - Bliault

مباحث کتاب عبارتند از: معرفی شناورهای بالشتک هوایی، تئوری بالشتک هوایی، نیروهای مقاومت، شناوری، تریم و تغییرات سطح آب در زیر بالشتک، قابلیت مانور، طراحی و تحلیل بالشتک شناورهای
ACV و SES، حرکت در امواج، آزمایش مدل و قوانین تشابه، روش طراحی و تخمین عملکرد، تعیین ابعاد اصلی، طراحی سیستم لیفت، طراحی بالشتک، طراحی سازه ای، طراحی سیستم رانش، انتخاب موتور محرکه

یکشنبه 7 اسفند 1390

کتاب طراحی سازه های دریایی

Marine Structural DesignAdd Image
Yung Bai

مباحث کتاب عبارتند از بارگذاری امواج دریا بر روی کشتی، بارگذاری و عکس العمل سکوهای دریایی، محاسبه ابعاد و ضخامتهای سازه کشتی بوسیله قوانین موسسات رده بندی و نیز به کمک آنالیز سازه ای، آنالیز سازه سکو، طراحی حدی (limit-state) سازه سکو، کمانش و خرابی ستونها و تیرها، کمانش در لوله ها، استحکام نهایی ورقهای تقویت شده، تئوری المان محدود غیر خطی، آنالیز مکانیزم ها در کشتی، آنالیز سکو در ضربه و زلزله، مکانیزمهای خستگی و ترک، ظرفیت خستگی، ارزیابی خستگی، انتخاب مواد، قابلیت اعتماد سازه ها، متغیرهای تصادفی و عدم قطعیتها، قابلیت اعتماد سازه ای در کشتی، طراحی بر اساس قابلیت اعتماد، قابلیت اعتماد خستگی، روش ارزیابی ریسک در سکو و کشتی.

دانلود از: لینک مستقیمmediafire | 4shred

یکشنبه 7 اسفند 1390

کتاب روش تخمین نفر ساعت در تعمیر کشتی

Guide to Ship Repair EstimatesAdd Image
Don Butler

کتاب فعالیتهایی را که در زمینه های مختلف برای تعمیر کشتی انجام می شود، معرفی کرده و تخمینی از میزان کار لازم بر حسب نفر-ساعت ارایه می دهد. فعالیتهای تعمیری شامل موارد زیر می شود: کارهای تعمیری در حوضچه خشک، تعمیرات سازه فولادی، لوله کشی و ماشین آلات، برقی و دیگر موارد. دانلود

دانلود از: mediafire | لینک مستقیم

یکشنبه 7 اسفند 1390

کتاب مدیریت تعادل، تریم و استحکام کشتیهای تجاری

The Management of Merchant Ship Stability, Trim and Strength
Clark

کتاب فوق العاده ای است که تماماً مملو از شکل است. تئوریهای مرتبط تماماً به کمک شکل توضیح داده شده اند. همچنین قوانین موسسات رده بندی نیز در هر زمینه ای ارایه شده اند. مباحث کتاب به شرح زیر می باشند: معرفی فرم بدنه کشتی و اصول هیدرو استاتیک موثر بر آن، یافتن مرکز شناوری در زوایای غلتش مختلف، غلتش عرضی و منحنی GZ، معیارهای پایداری کشتیهای مختلف، پایداری طولی و محاسبات عملی تریم، حرکات شناور و جلوگیری از غلطش، نیروهای برشی، ممانهای برشی و استحکام طولی، آبگیری از بیلج، قوانین Solas، Marpol، Loadline .

دانلود از:  deposit | 4shared | mediafire
kmsu.mihanblog.com

یکشنبه 7 اسفند 1390
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir