تبلیغات
یک دریا - مطالب کتاب انگلیسی

کتاب مدل سازی عددی امواج آب

"""
  Numerical Modeling of Water Waves
Lin, Pengzhi

ادامه مطلب


کتاب کشتیها و مهندسی معماری کشتی

 Ships and Naval Architecture
R. Munro-Smith

ادامه مطلب


کتاب اقتصاد دریایی

Maritime Economics
Martin Stopford - 2003

ادامه مطلب


چهارشنبه 17 مهر 1392

کتاب تعادل کشتی، یادداشتها و مثالها

 Ship Stability Notes & Examples (Ed.3)
Kemp & Young


ادامه مطلب


چهارشنبه 17 مهر 1392

کتاب مصور تعمیر شناورهای فایبرگلاس

Fiberglass boat repairs illustrated
Roger Marshall - 2010


ادامه مطلب


چهارشنبه 17 مهر 1392

کتاب کنترل کشتیها و شناورهای زیرسطحی

Control of Ships and Underwater Vehicles
Do, Khac Duc, Pan, Jie - 2009

ادامه مطلب


چهارشنبه 17 مهر 1392

کتاب مدیریت طراحی در مهندسی دریایی

 Management of Marine Design
Stian Erichsen - 1989

این کتاب توسط مرکز تحقیقات دریایی نروژ برای مدیران، مهندسین و طراحان دریایی چاپ شده و مطالب زیر در آن عنوان شده است: شرح وظایف در دفاتر طراحی، برآورد وضعیت بازار، روشها و تکنیک های طراحی و ارایه ایده و بسط آن، ارزیابی هزینه، تخمین وزنها و حجمها، قراردادها، ارزیابی کیفیت، پیاده سازی طراحی و گزارش نویسی.

ادامه مطلب


برچسب ها: مدیریت، طراحی، مهندسی،
چهارشنبه 27 شهریور 1392

کتاب راهنمای نجات شناورهای مغروق

"""
U.S.NAVY SALVAGE MANUAL

این کتاب در چهار جلد منتشر شده که هر کدام مباحث خاصی از نجات شناور را در بر می گیرد. هدف اولیه این مجموعه ارایه دستورالعمل های عملی برای اجرای مستقیم در حین عملیات می باشد ولی در عین حال یک بستر آموزشی مناسبی را برای یادگیری تکنیک های عملی این حرفه قبل از اعمال آنها در شرایط سخت نجات فراهم آورده است.

ادامه مطلب


دوشنبه 18 شهریور 1392

کتاب تنشهای پیچشی و برشی در ساختمان کشتی

Torsion and Shear Stresses in Ships
Shama, Mohamed - 2010
فهرست مطالب: تنشهای پیچشی در کشتی و در تیرهای جعبه ای چند سلولی، تغییر شکلهای ناشی از پیچش، پیچش در کشتی های کانتینربر، خواص هندسی مقاطع باز ، حل عمومی معادله پیچش، تنشهای برشی در سازه های پوسته نازک، تنشها و جریان برشی در تیرهای جعبه ای و در ساختمان کشتی، محاسبه تنشهای برشی در تانکرها و در فله بر ها، کد برنامه کامپیوتری

ادامه مطلب


یکشنبه 17 شهریور 1392

کتاب تکنیک های ملوانی

Seamanship Techniques
D J HOUSE

ادامه مطلب


چهارشنبه 17 مهر 1392
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir