دانلود برنامه های آموزشی seagull
Computer Based Training (CBT)
Seagull شرکتی است که در زمینه تهیه و تولید منابع آموزشی برای دریانوردان فعالیت می کند. در لینکهای زیر می توانید به برنامه های آموزش کامپیوتری این شرکت دسترسی پیدا کرده و دانلود نمایید.  ...