برنامه ای که در اینجا برای دانلود قرار می گیرد یک نسخه قدیمی از نرم افزار Nauticus متعلق به موسسه رده بندی DNV می باشد. این برنامه مجموعه ای از صفحات اکسل می باشد که برای محاسبه روابط موجود در کتابچه قوانین موسسه در اختیار کاربر قرار می گیرد. در پستهای قبلی طراحی سازه کشتی های فله بر و تانکر ارایه شدند که با کمک این برنامه می توانید محاسبات مربوط به آنها را انجام  دهید.