نرم افزار Rulefinder 2012 حاوی آخرین نسخه از قوانین موسسه رده بندی LR، کنوانسیونهای IMO و IACS CSR می باشد. به کمک این برنامه براحتی می توانید در میان مطالب آن به جستجو بپردازید. ...

لینکهای مشابه: