Practical Design of Ships and Other Floating Structures
You-Sheng Wu - Wei-Cheng Cui - Guo-Jun Zhou