منوی اصلی
یک دریا
وبلاگی که به سمت یک دریا می رود
Marine Lectures

 آخرین به روز رسانی :   11 مرداد 1392


hydrostatics and stability
Ship Theory (ITU-Turkey)
هیدرودینامیک امیرکبیر اول دوم
هیدرودینامیک چابهار اول  دوم  سوم چهارم پنجم