منوی اصلی
یک دریا
وبلاگی که به سمت یک دریا می رود

ریاضی1
دکتر شهشهانی

حل تمرین ریاضی1 - دانشگاه خواجه نصیر (94 صفحه)


ریاضی2
دکتر شهشهانی

مسایل حل شده انتگرال دوگانه


معادلات دیفرانسیل
دکتر نیکوکار - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

جزوه معادلات مخصوص ارشد (پارسه)


ریاضیات مهندسی

جزوه ریاضی مهندسی مخصوص ارشد (پارسه)


محاسبات عددی


مکانیک سیالات
دانشگاه خواجه نصیر - دکتر سلطان پور فصل1-3  فصل4-6  فصل7-9

 جزوه مکانیک سیالات مخصوص ارشد (پارسه)


ترمودینامیک

دکتر کاظم زاده - دانشگاه شریف

تشریح مسابل ترمودینامیک کلاسیک


ارتعاشات

جزوه ارتعاشات (پارسه)